Welkom op de website van het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE). Hieronder vindt u twee activiteiten voor (nieuwe) raadsleden om kennis te maken met de energietransitie in de gebouwde omgeving. Op 12 mei organiseerden we een online avondsessie voor raadsleden: ‘Snel van het gas af? Een introductie in de energietransitie in de gebouwde omgeving’, waarin we (nieuwe) raadsleden helemaal bijpraten over de uitdagen en kansen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze sessie kunt hieronder terugkijken. 

Daarnaast organiseren we op 9 juni een zomerborrel en serious game voor professionals die werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving in Noord-Holland. Zien we u daar? 

Andere activiteiten rondom de energietransitie in Noord-Holland vindt u in de zojuist verstuurde nieuwsbrief “Nieuwsbrief Energietransitie NH voor raadsleden”. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Ilse Hennemann via ilse.hennemann@servicepuntde.nl.

Online avondsessie voor raadsleden: Snel van het gas af?

12 mei | 19:30 tot 21:30

Hieronder kunt u de sessie terugkijken:

Zomerborrel en serious game: Een warme gebouwde omgeving

9 juni | Serious game: 13:00 – 16:30 (vol) | Zomerborrel: 16.00-19.00

Locatie: Het Veerkwartier, Haarlem | Ik meld me aan! 

In dit webinar praten we (nieuwe) raadsleden helemaal bij over de uitdagen en kansen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Maarten van Poelgeest, ons bestuurlijk gezicht en voormalig voorzitter van de landelijke klimaattafel Gebouwde Omgeving, geeft een introductie in het onderwerp. 

In 4 deelsessies diepen we vervolgens de belangrijke thema’s verder uit:

1. Samen met bewoners (0:50:35)

2. Ken je transitievisie warmte (1:16:48)

3. Wijkaanpak aardgasvrij (1:43:48)

4. Het lokale isolatieprogramma (2:07:09)

Speel mee met de nieuwe serious game over de warmtetransitie! Tijdens deze middag stapt u eindelijk eens in de rol van een woningcorporatie, warmtebedrijf of wijkbewoner en ontdekt u spelenderwijs de opgaven en belangen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

We sluiten de middag af met een zomerborrel, waar u naast collega raadsleden ook duurzaamheidsambtenaren, medewerkers van de provincie, woningcorporaties, waterschappen en andere mensen die werken aan de gebouwde omgeving kunt treffen. U bent natuurlijk ook van harte welkom om alleen bij de zomerborrel aan te sluiten.

Wat is de energietransitie in de gebouwde omgeving?

In het Klimaatakkoord is de ambitie afgesproken om te werken aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Het gaat in totaal om bijna acht miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. De gemeente krijgt de regierol om deze wijken aardgas vrij te maken. Het invullen van die regierol kan op verschillende manieren, van afwachten, tot het faciliteren van het proces, tot actief sturen en mee-investeren.

Transitievisie Warmte (TVW)

In 2021 hebben alle gemeenten een transitievisie warmte (TVW) opgesteld. In deze visies hebben gemeenten startbuurten geselecteerd waar de komende tijd het proces naar een aardgasvrije wijk verder wordt onderzocht. Concrete plannen voor de wijk worden door de gemeente vastgelegd in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Ook geven de transitievisies warmte voor elke buurt aan wat op dit moment het meest kansrijke aardgasvrije alternatief is, gebaseerd op kosten. Daarbij zijn er drie hoofdcategorieën mogelijk, namelijk een warmtenet, een elektrische oplossing (elektriciteitsnet) of een oplossing in de vorm van een duurzaam gas (via het gasnet). Deze visies worden minimaal elke 5 jaar geactualiseerd. 

Klik hier om alle TVWs van Noord-Holland te bekijken.

Wat is de rol van de gemeenteraad?

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave met directe invloed op het leven van de bewoners die je als raadslid vertegenwoordigt. Niet alleen moeten er nieuwe infrastructuren worden aangelegd voor de voordeur, ook in de woningen moet worden geïnvesteerd in isolatie en installaties. De raad kan vooraf kaders meegeven aan deze transitie: Wat mag het kosten? Hoe verloopt het proces? Hoe worden bewoners betrokken? En wat moet het aan maatschappelijke baten opleveren? Het Wijkuitvoeringsplan, de Omgevingswet en de Wet Collectieve Warmtevoorziening (in ontwikkeling) bieden instrumenten om als gemeente sturing te geven aan de warmtetransitie en die kaders vast te leggen.

Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op!

De organisaties die momenteel in opdracht van de provincie Noord-Holland de uitvoering van het Servicepunt Duurzame Energie verzorgen, zijn Over Morgen, Frisse BlikkenAndersson Elffers Felix (AEF) en 5PLUS1. De werkzaamheden van het Servicepunt stemmen wij af met de provincie middels een jaarplan en maandelijkse voortgangsgesprekken.

Klik hier om meer te lezen over onze diensten.

Heb je een vraag over het Servicepunt?

Neem contact op met Jade Oudejans.