Download de publicatie “Communicatie aardgasvrij Purmerend“, gepubliceerd in juni 2018 door de Gemeenteraad Purmerend

Download de publicatie “Burgerparticipatie in de warmtetransitie“, gepubliceerd in mei 2018 door Platform31, inclusief samenvatting van het Servicepunt Duurzame Energie.

Download de notitie “Duurzame warmte: Het proces van de warmtetransitie “, gepubliceerd in juni 2018 in samenwerking met het Servicepunt, Provincie Noord-Holland, RUD Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst IJmond, regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Purmerend, Alliander, HVC Groep, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition.

Download de publicatie “Naar een effectieve lokale Energiebesparingsaanpak “, gepubliceerd in maart 2018 door Klimaatbureau HIER, inclusief reflectie van het Servicepunt Duurzame Energie.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Servicepunt jaarplan 2018 hier.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Servicepunt jaarverslag 2017 hier.

Download de notitie “Aardgasvrije nieuwbouw – Verplichten en verleiden”, gepubliceerd juli 2018 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Bekijk hier de publicatie van RVO “Samen aan de slag met aardgasvrij – inspiratie voor gemeenten“, gepubliceerd in december 2017 door RVO.

Download de publicatie “Objectgebonden financiering van verdergaande energiebesparende maatregelen“, gepubliceerd op 6 februari 2018 door Stroomversnelling.

Download de notitie “Duurzame warmte – De techniek van de warmtetransitie“, gepubliceerd op 12 december 2017 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Download het rapport van Waai Innovation Partners opgesteld in opdracht van VanGasLosDe beleving van de burger centraal tijdens de aardgastransitie“, gepubliceerd in 2017 door WAAI Innovation Partners.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Jaarplan 2017 hier.