Download het Servicepunt Duurzame Energie Servicepunt jaarplan 2018 hier.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Servicepunt jaarverslag 2017 hier.

Download de notitie “Aardgasvrije nieuwbouw – Verplichten en verleiden”, gepubliceerd april 2018 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Bekijk hier de publicatie van RVO “Samen aan de slag met aardgasvrij – inspiratie voor gemeenten“, gepubliceerd in december 2017 door RVO.

Download de publicatie “Objectgebonden financiering van verdergaande energiebesparende maatregelen“, gepubliceerd op 6 februari 2018 door Stroomversnelling.

Download de notitie “Duurzame warmte – De techniek van de warmtetransitie“, gepubliceerd op 12 december 2017 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Download het rapport van Waai Innovation Partners opgesteld in opdracht van VanGasLosDe beleving van de burger centraal tijdens de aardgastransitie“, gepubliceerd in 2017 door WAAI Innovation Partners.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Jaarplan 2017 hier.