Op maandag 9 maart is de campagne wijdoenwat.nl over aardgasvrij wonen gestart. De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050, informeert over de rol van de gemeente en over wat Lees meer…

Op maandag 9 maart is de campagne wijdoenwat.nl over aardgasvrij wonen gestart. De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050, informeert over de rol van de gemeente en over wat Lees meer…

Vera van Vuuren werkt als programmacoördinator duurzaamheid bij Omgevingsdienst IJmond. Binnen het duurzaamheidsprogramma heeft zij gewerkt aan de Transitievisie Warmte van Uitgeest die eind vorig jaar door de raad is goedgekeurd. Hoe is er tot Lees meer…

Vera van Vuuren werkt als programmacoördinator duurzaamheid bij Omgevingsdienst IJmond. Binnen het duurzaamheidsprogramma heeft zij gewerkt aan de Transitievisie Warmte van Uitgeest die eind vorig jaar door de raad is goedgekeurd. Hoe is er tot Lees meer…

Van maart tot mei peilden wij de voortgang van de warmtetransitie onder de Noord-Hollandse gemeenten. Uit een enquête en interviewreeks komt naar voren dat veel gemeenten belangrijke eerste stappen zetten. Tegelijkertijd zijn er veel vragen Lees meer…

Van maart tot mei peilden wij de voortgang van de warmtetransitie onder de Noord-Hollandse gemeenten. Uit een enquête en interviewreeks komt naar voren dat veel gemeenten belangrijke eerste stappen zetten. Tegelijkertijd zijn er veel vragen Lees meer…

Wil je extra capaciteit inhuren om werk te maken van de Transitievisie Warmte of een Wijkuitvoeringsplan? Sinds 1 juni 2020 kunnen gemeenten gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) om een specifieke uitkering aan Lees meer…

Wil je extra capaciteit inhuren om werk te maken van de Transitievisie Warmte of een Wijkuitvoeringsplan? Sinds 1 juni 2020 kunnen gemeenten gebruikmaken van de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) om een specifieke uitkering aan Lees meer…

Niels Götz, consumentenpsycholoog en strategisch communicatie- en participatieadviseur, heeft een dringende boodschap voor gemeenteambtenaren die werkzaam zijn in de energietransitie. Word vrienden met bewoners. “Ik merk dat veel gemeenten vastgeroest zitten in oude overtuigingstechnieken. Dat Lees meer…

Niels Götz, consumentenpsycholoog en strategisch communicatie- en participatieadviseur, heeft een dringende boodschap voor gemeenteambtenaren die werkzaam zijn in de energietransitie. Word vrienden met bewoners. “Ik merk dat veel gemeenten vastgeroest zitten in oude overtuigingstechnieken. Dat Lees meer…

Om zo snel mogelijk een stevig begin te maken met de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, is in het Klimaatakkoord afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken voor 2022. De plannen hiervoor zijn samengevat in Lees meer…

Om zo snel mogelijk een stevig begin te maken met de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, is in het Klimaatakkoord afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken voor 2022. De plannen hiervoor zijn samengevat in Lees meer…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Er zijn geen aankomende events.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief