Het Servicepunt in relatie tot Over Morgen en AEF
Het Servicepunt geeft, in opdracht van de provincie Noord-Holland, onafhankelijk advies ten dienste van gemeenten en regio’s in de provincie met als doel de warmtetransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.  De organisaties die momenteel in opdracht van de provincie Noord-Holland de uitvoering van het Servicepunt Duurzame Energie verzorgen zijn Over Morgen en Andersson Elffers Felix (AEF).

Beide bureaus voeren naast de werkzaamheden voor het Servicepunt ook andere opdrachten uit op het gebied van energietransitie, warmtetransitie en gebiedsvernieuwing. In sommige gevallen ook in opdracht van gemeenten/samenwerkingsverbanden in de provincie Noord-Holland. We begrijpen dat deze aanwezigheid op verschillende fronten en onder verschillende namen soms verwarrend kan zijn. Om die reden maken we hieronder een kort onderscheid in de verschillende verschijningsvormen en geven aan op welke wijze we omgaan met deze specifieke situatie. Daarnaast zullen we tijdens bijeenkomsten en in onze communicatie altijd duidelijk aangeven dat we communiceren vanuit het Servicepunt of vanuit onze eigen organisaties.

Algemene werkzaamheden Servicepunt
Dit betreffen werkzaamheden die we in afstemming met de provincie uitvoeren en die gericht zijn op de gehele provincie of vooraf gespecificeerde doelgroepen. Deze werkzaamheden staan vermeld in het jaarplan van het Servicepunt. De provincie kan als opdrachtgever ervoor kiezen om het Servicepunt te vragen aanvullende werkzaamheden te verrichten in lijn met de koers van het Servicepunt. Indien hier sprake van is wordt er een aangepast jaarplan gepubliceerd.

Vervolg werkzaamheden Servicepunt
Dit betreffen werkzaamheden die direct voortvloeien uit de activiteiten van het Servicepunt en vaak een gevolg zijn van een direct verzoek van een gemeente/samenwerkingsverband. Dergelijke verzoeken worden ten alle tijden eerst voorgelegd aan de provincie. Indien de provincie besluit dat het Servicepunt deze werkzaamheden mag uitvoeren kan het Servicepunt in overleg met de provincie als voorwaarde stellen dat aan de uitgevoerde werkzaamheden kosten verbonden zijn voor de gemeente/samenwerkingsverband. Het Servicepunt brengt deze kosten vervolgens ook in rekening.

Projecten Over Morgen/AEF
Deze projecten komen voort uit afzonderlijke projectaanvragen van een gemeente/samenwerkingsverband. De opdrachtgever hierbij is de betreffende gemeente of samenwerkingsverband en de opdrachten kunnen zeer verschillend zijn. Deze opdrachten kunnen een vervolg zijn op de werkzaamheden die door het Servicepunt zijn uitgevoerd. Het zijn echter nooit werkzaamheden die het Servicepunt zelf ook uitvoert of die indruisen tegen de werkzaamheden van het Servicepunt. Om te voorkomen dat bij deze opdrachten belangenverstrengeling zou kunnen optreden, onthoudt het Servicepunt zich er ten alle tijden van advies te geven over marktpartijen. Ook worden al deze projecten vooraf aan de provincie gemeld. Om hierin volledige transparantie te betrachten hebben we hieronder een overzicht opgenomen van de actuele projecten, en de rollen van Over Morgen en/of AEF binnen deze projecten, in Noord-Holland. Dit overzicht wordt 4x per jaar bijgewerkt.

Overzicht energietransitieprojecten (juni 2019)

Over Morgen

 • Amsterdam: programmamanagement en projectleiding aardgasvrij
 • Amsterdam: opstellen transitievisie warmte
 • BUCH gemeenten: advies duurzame mobiliteit / laadinfra
 • Edam-Volendam: opstellen transitievisies warmte voor Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland
 • Haarlem: geothermie en integrale buca Schalkwijk Oost, strategie warmteproject Schalkwijk
 • MRA: warmteregisseur
 • MRA: thematrekker gebiedsontwikkeling & smart mobility
 • MRA: kenniscoördinatie MRA Warmte Koude programma
 • Opmeer: algemene ondersteuning op duurzaamheidsgebied
 • Parteon: programma-inrichting Duurzaam Doen en projectuitvoering om vastgoedportefeuille CO2-neutraal te krijgen
 • Zaanstreek-Waterland: opstellen deel-RES
 • ZVH: advies transitie naar aardgasvrij

Andersson Elffers Felix

 • Amsterdam: opstellen Klimaatfonds