Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te stellen en u te bieden wat u vraagt. Als u toch ontevreden bent over onze dienstverlening en u wilt daarover een klacht indienen, dan helpen wij u hier graag bij.

Waarom is uw klacht belangrijk voor ons?

Voor ons is het belangrijk dat al onze klanten tevreden zijn. Wij luisteren daarom naar uw klacht, zodat wij u een gepaste oplossing kunnen bieden voor het probleem dat u ervaart. Met de oplossing die wij u dan bieden proberen wij u tevreden te stellen. Ook willen wij hiermee onze dienstverlening verbeteren en toekomstige klachten voorkomen.

Hoe dien ik een klacht in?
We hebben de volgende procedure in samenspraak met de provincie Noord-Holland uitgewerkt voor de behandeling van klachten:
1. Het aanspreekpunt voor klachten over het functioneren van het Servicepunt of over individuele adviseurs is de programmamanager van het Servicepunt Duurzame Energie, Ingrid Giebels. Alle klachten worden mondeling en/of schriftelijk bij haar ingediend;
2. Het aanspreekpunt voor klachten bij een onduidelijke scheiding van werkzaamheden is Pim van Herk van de provincie Noord-Holland. Alle klachten betreffende dit onderwerp worden bij hem mondeling en/of schriftelijk ingediend;
3. De provincie en het Servicepunt zullen alle klachten bij elkaar kenbaar maken en in overleg treden over een adequate afhandeling;
4. De aanspreekpersonen, Ingrid Giebels en Pim van Herk, zullen trachten om samen met de indiener tot een oplossing te komen;
5. De klacht wordt binnen vier weken schriftelijk afgehandeld met de mogelijkheid om de procedure eenmaal met vier weken te verlengen;
6. De aanspreekpersonen zullen zorgen voor een reactie naar de indiener;
7. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld dan kunt u contact zoeken met Karen Arpad-Jongsma.