Datum: 18 maart 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Provincie Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem

Op 18 maart (9-12 uur plus lunch) organiseert het MRA Warmte en Koude Programma een werksessie voor haar partners waarin we gebiedsgericht aan de slag gaan met kansen voor warmtenetten.

Het doel is om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten. Per deelregio kijken we naar waar we nu staan, wat het perspectief is voor de komende 5 à 10 jaar, de fasen die we moeten doorlopen en welke condities voor welke warmtesystemen nodig zijn. Welke besluiten zijn er nu nodig om projecten een stap verder te brengen? Ook gaan we in op de rol van de gemeente bij het organiseren van een warmtenet.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Categorieën: