Datum: 24 maart 2022
Tijd: 11:00 - 12:30
Locatie: Online

In het klimaatakkoord staat dat de gemeente, samen met betrokken partijen, de Transitievisie Warmte verder uitwerkt op het niveau van de wijk en dat verwoord in een zogenaamd wijkuitvoeringsplan (WUP). En dat in dat plan keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over de infrastructuur. Maar wat is een WUP nou precies en hoe zet je dit instrument effectief in?

Graag nemen we jullie, aan de hand van praktijkvoorbeelden, mee in het nut en de noodzaak van de WUP. We gaan bovendien in op de samenhang van een WUP met bestaande en toekomstige wetgeving als de Omgevingswet en de Warmtewet. Na deze sessie weet je waar je een WUP voor kunt inzetten en welke onderwerpen daarin facultatief of voorwaardelijk zijn. Ook krijg je praktische tips om met jouw WUP aan de slag te gaan.

Categorieën: