Datum: 4 november 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert samen met het Servicepunt Duurzame Energie op 4 november van 15:30 – 16:30 een webinar over aardwarmte en de nieuwe Mijnbouwwet. In dit webinar lichten we de nieuwe werkwijze toe en wat dit betekent voor gemeenten en initiatiefnemers.

Een inleiding voor iedereen die aardwarmte al enigszins kent en meer wil weten over de nieuwe Mijnbouwwet zoals die bij de Tweede Kamer ligt. Hoe werkt de nieuwe vergunningenstructuur? Wat is het doel en de werkwijze van een ‘toekenning zoekgebied’? Wat kan een gemeente of warmtebedrijf daarmee doen? Wat betekent het voor een ontwikkelaar? Welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente? En wat betekent dit voor de bestaande vergunningen en aanvragen in de MRA?

Mirjam de Paus van het cluster Mijnbouwbeleid van het Ministerie van EZK zal een en ander toelichten. Frank Schoof, Projectleider PVA MRA zal de interactieve sessie leiden.

Klik hier om je aan te melden.

Categorieën: