Datum: 21 april 2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Online
Doelgroep: Gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van participatiestrategieën t.a.v. bijv. warmtenetten, zonneweides of windmolens.

Sinds jaar en dag proberen gemeenten draagvlak te creëren voor zaken die het gemeenschappelijk belang dienen, maar mogelijk niet het individuele belang van inwoners. Met het toenemen van allerlei spanningen in de maatschappij – we zijn op meerdere fronten in transitie – blijkt dat steeds moeilijker. Waar 5 jaar geleden nog bij 1 op de 15 projecten protest werd aangetekend, is dat tegenwoordig bij vrijwel elk project.

In deze sessie bekijken we de aanpak van de gemeente Súdwest-Fryslân, die een radicale ommezwaai maakte en de focus niet meer op draagvlak richt, maar op acceptatie. Van ‘Het gaat pas door als 75% het ermee eens is’, naar ‘Het gaat door als 25% er geen bezwaar tegen heeft’. We bespreken het model waarmee Súdwest-Fryslân werkt, de ervaringen met het anders omgaan met weerstand en de implicaties voor de (participatie)strategie.

Vervolgens vertelt de gemeente Oude IJsselstreek over haar ervaringen met het mede-probleemeigenaar maken van bezwaarmakers. Vanuit deze twee cases bespreken we de dilemma’s, de daarbij mogelijke oplossingen en openstaande vragen.

Deze sessie is bedoeld voor gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van participatiestrategieën t.a.v. bijv. warmtenetten, zonneweides of windmolens.

Categorieën: