Datum: 29 september 2022
Tijd: 13:00 - 14:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsadviseurs duurzaamheid en communicatie, sociaal domein en intermediaire organisaties zoals het energieloket, de voedselbank en woningcorporaties

Duurzaam Bouwloket organiseert samen met Regionaal Energieloket en het Servicepunt Duurzame Energie het webinar ‘Uitvoeren SPUK-plannen – Welke hulp is er voor gemeenten beschikbaar?’.

Bewonersplatform energiearmoede – Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket heeft dit platform voor bewoners ontwikkeld waarop ze eenvoudig verschillende vormen van ondersteuning kunnen krijgen. Aan de aanbodzijde worden (lokale) aanbieders gekoppeld via een open platform. Het platform biedt flexibiliteit voor gemeenten ten aanzien van het benaderen van de doelgroep en vergaande ontzorging voor gemeenten wat betreft de SiSa verantwoording van de inzet van de SPUK-gelden.

Landelijke ondersteuningsstructuur energiefixers – Regionaal Energieloket (REL)

Een aantal partijen werkt aan een voorstel om regionaal en landelijk energiefixers te werven, screenen, trainen en nog dit stookseizoen in te zetten bij gemeenten. 

Categorieën: