Datum: 24 november 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsadviseurs duurzaamheid en communicatie

Energiearmoede is actueel. Vanuit het Rijk worden naar zowel huurders als woningeigenaren allerlei ‘hulplijnen’ aangereikt. Gemeenten zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het ontwikkelen van plannen om de regelingen in concrete plannen om te zetten.

Om gemeenten te helpen met zowel cijfers als advies over effectieve aanpakken, is het landelijk Kennis- en Ondersteuningsprogramma Energiearmoede opgezet, dat TNO samen met andere partners uitvoert. In dit webinar hoort u wat het programma inhoudt, welke acties al zijn gestart, welke nog gaan starten en wat de beoogde opbrengsten voor gemeenten zijn. Graag hoort TNO van gemeenten wat zij in het programma zouden willen zien.

TNO heeft landelijk al bij gemeenten opgehaald hoe ze tegen bepaalde uitdagingen aankijken en waar men tegenaan loopt. Tijdens deze middag worden de resultaten gepresenteerd en gaan we hier vervolgens met elkaar over in gesprek. Tot slot wordt er stil gestaan bij de onderzoeken die vanuit TNO aankomende winter gaan starten rondom o.a. de Fixbrigade, de Energiebank en een aantal renovatietrajecten.

Categorieën: