Datum: 7 maart 2023
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers, ambtenaren en bestuurders Energietransitie, Energiearmoede, Sociale zaken en Arbeid en leefbaarheid

Huishoudens helpen die het zwaar hebben, kan door individuen te helpen – belangrijk – maar ook door gemeenschappen te ondersteunen om veerkrachtiger te worden. Zodat bewoners het voortaan zélf kunnen. Bij dit laatste verstevig je het sociale weefsel van een wijk zodat de bewoners deze crisis samen te boven komen én klaar zijn voor de volgende. Want dat na energieprijsstijging de volgende uitdaging eraan komt, daarvan kunnen we zeker zijn.

Dat deze benaderingen elkaar niet in de weg staan, laat Patrick Hoogenbosch van de Arnhemse BlauweWij(k)Economie al zes jaar zien. Met een scala aan initiatieven werkt hij aan het versterken van de leefbaarheid in Het Spijkerkwartier in Arnhem. Zijn werkwijze hierbij is zeer pragmatisch met een scherp oog voor de actuele nood. Helpt het bewoners deze dure winter door te komen door de woonkamer te halveren? Dan is dat zeker ook een optie.

In zijn presentatie neemt hij je mee op zijn slingerende ontdekkingstocht en wat hij op zijn weg tegenkomt. Want het werken aan een veerkrachtige wijk is geen simpele, rechte weg. Waar begin je? Wie zijn je gidsen en hoe leer je de weg kennen? Wat betekent dit voor de gemeente? Welke plek neem je in en wat kun je doen om bewoners hierin zo goed mogelijk te helpen, nu en op de lange termijn?

Categorieën: