Datum: 12 april 2022
Tijd: 11:00 - 12:30
Locatie: Online

Diverse gemeentes in Noord-Holland staan de komende jaren voor een grote woningbouwopgave. In relatief korte tijd worden er, vaak in hoge dichtheden, woningen gebouwd. Een ontwikkeling in hoge dichtheid en met een grotere schaal (>150 woningen) heeft impact op de beperkt beschikbare ruimte in het openbaar gebied, in de ondergrond en in het elektriciteitsnet. Om de beperkt beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten, is het wenselijk dat er vroegtijdig in het proces van de gebiedsontwikkeling een weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een collectief of een individueel systeem en de regierol van de gemeente.

Om dat keuzeproces inzichtelijk te maken stelde het Servicepunt de notitie ‘Energiesysteem gebiedsontwikkeling nieuwbouw’ op. In dit webinar lichten we deze notitie toe en gaan we in op de stappen die al vroegtijdig in het ontwikkelproces moeten worden doorlopen om de gewenste mate van regie van de gemeente te kunnen bepalen. We doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Noord-Hollandse gemeenten.

De sessie is bedoeld voor (beleids)medewerkers van gemeenten en woningcorporaties die werken aan thema’s als wonen en ruimtelijke ontwikkeling. 

Categorieën: