Datum: 26 april 2022
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsadviseurs Duurzaamheid en Communicatie, Sociaal Domein en Intermediaire organisaties zoals het energieloket, de voedselbank en woningcorporaties.

De energieprijzen stijgen sinds een jaar maar door en door. Daarnaast speelt de algemene inflatie financieel kwetsbare bewoners steeds meer parten. Het kabinet heeft verschillende ‘hulplijnen’ opgezet, vanuit BZK de SPUK gelden en vanuit SZW de éénmalige compensatie. Bij die laatste regeling sta je als gemeente voor uitdagende vraagstukken als: “Hoe bepaal ik wie recht heeft op de compensatie?” en ”Kan ik ervoor zorgen dat de compensatie gebruikt wordt waar die voor bedoeld is?”.

In deze sessie bekijken we de aanpak van City Butler, dat veel ervaring heeft met gecertificeerde mechanismen om na te gaan of iemand tot de doelgroep ‘financieel kwetsbaren’ behoort. City Butler heeft een concept klaarstaan waarmee de compensatiegelden bij het energiebedrijf worden gestort, zodat deze worden besteed waar ze voor bedoeld zijn.

Vervolgens vertellen Schuldhulproute (Geldfit) en energiebedrijf Greenchoice over de wijze waarop zij met wanbetaling omgaan, over vroegsignalering en de extra stappen die zij zetten in deze onzekere tijden.

Categorieën: