Datum: 30 mei 2023
Tijd: 13:00 - 14:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid

Startwijken in de Transitievisie Warmte, koppelkansen, gestapelde bouw, aanwezigheid van bronnen, een burgerinitiatief.. Weet jij ook niet waar je moet beginnen met het verder brengen van (beoogde) collectieve warmteoplossingen binnen je gemeente? En hoe bepaal je eigenlijk welke projecten wel of niet kansrijk zijn om een start mee te maken?

In dit webinar leggen we uit wat de ‘drivers’ zijn die bepalen of een startkans voor een collectief warmteproject kans van slagen heeft. We gaan in op de financiële-, technische- en organisatorische randvoorwaarden voor collectieve warmte, de benodigde warmtevraag en het aanbod van warmtebronnen. Hiermee geven we jou de handreiking om zelfstandig te verkennen welke projecten wel of niet kansrijk zijn om verder te brengen.

Foto: Nuon/Jorrit Lousberg

Categorieën: