Datum: 29 maart 2022
Tijd: 11:00 - 12:30
Locatie: Online

Beste gemeenten,

In de lunchsessie van 25 januari (slides zijn hier te vinden) zijn gemeenten bijgepraat over de nieuwe governance van de warmtetransitie in Noord-Holland Zuid en hebben we met jullie de contouren van mogelijke warmteregio’s geschetst. Provincie en Servicepunt voeren de komende weken gesprekken met gemeenten binnen deze warmteregio’s om op te halen of de juiste gemeenten aan tafel zitten, wat er speelt in de regio en of er behoefte is aan ondersteuning om de bovengemeentelijke samenwerking rondom warmtebronnen en –netten te bevorderen. We spreken daarnaast ook met de warmtebedrijven die in Noord-Holland Zuid actief zijn.

In deze brede sessie:

  • Delen we de bevindingen uit deze gespreksronde.
  • Schetsen we de richting die we zien voor het vervolg en vragen we jullie te reflecteren.
  • Krijgen we inspiratie uit de HAL regio: Ingrid Giebels, warmteregisseur voor gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, deelt de lessen en ervaringen die zij tot nu toe heeft opgedaan in deze rol. Onderdeel daarvan is ook de bovengemeentelijke groei- en bronnenstrategie die het Servicepunt momenteel opstelt voor de regio.

Deze sessie is bedoeld voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

Categorieën: