Datum: 18 april 2023
Tijd: 14:00 - 15:00
Locatie: Online
Doelgroep: beleidsmakers, communicatiemedewerkers, politici, bestuurders, betrokkenen in de warmtetransitie en andere geïnteresseerden

Mijnbouwactiviteiten staan onder streng toezicht. Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij gaswinning is seismiciteit (bevingen). Hoe ontstaan ze? Zijn ze te voorspellen? Kunnen er bij aardwarmte ook bevingen voorkomen? Wat is ertegen te doen? Hoe is de schademelding en -afhandeling geregeld? Wat is de rol van Staatstoezicht en de gemeente hierin? Al deze aspecten komen aan bod in dit webinar.

Categorieën: