Datum: 10 mei 2022
Tijd: 14:00 - 15:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en politici/bestuurders

Voor de aanleg en het gebruik van een aardwarmte installatie krijg je als initiatiefnemer te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de vergunningen die daaronder vallen. In dit webinar lichten we toe wat dit betekent voor gemeenten en initiatiefnemers.

Een tweetal inleidingen voor iedereen die aardwarmte al enigszins kent en meer wil weten over de relatie tussen aardwarmte en de omgevingsaspecten. Waar moet een initiatief aan voldoen? Wat is de rol van een gemeente en van het rijk? Welke sturing kan een gemeente uitoefenen? Wat betekent het voor een ontwikkelaar? En wat is de samenhang met de Mijnbouwwet?

Categorieën: