Datum: 25 mei 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

Afgelopen zomer lag het wetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (beter bekend als de Warmtewet 2) ter consultatie voor. Wat is de laatste stand van zaken en hoe kan jij als gemeente hierop anticiperen?

In deze sessie gaan we dieper in op de strategische keuzes die te maken zijn voor het toewijzen van kavels. We behandelen het theoretisch kader en bekijken hoe er op dit moment in gemeenten al geanticipeerd wordt op de Warmtewet 2. Tot slot gaan we in op de vraag hoe de Warmtewet 2 kan worden geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Categorieën: