Datum: 21 november 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Nog te bepalen

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Categorieën: