Datum: 24 september 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda

TVW afgerond? Initiatief vanuit de markt? Wil je aan de slag met een wijkaanpak aardgasvrij, maar weet je nog niet precies hoe? We helpen je op weg!

Tijdens deze gratis (online) sessie krijg je antwoord op volgende vragen helder:

  • Hoe ziet een wijkaanpak er globaal uit?
  • Welke fases onderscheid je?
  • Op welke thema’s onderneem je actie?
  • Vanuit welke vertrekpunten start je in jouw startwijk?’

Na een korte introductie, ga je aan de slag. Op de thema’s projectorganisatie & regierol, participatie & communicatie, techniek & financiering en koppelkansen ga je na wat je al weet over de wijk en de aardgasvrije opgave, en stippel je uit welke stappen je moet gaan zetten.

Jij en de overige deelnemers worden begeleid door ervaren adviseurs van Over Morgen, die je helpen met informatie en advies. Zo weet je na de sessie hoe je van start kunt gaan!

Aanmelden voor de sessie kan door een e-mail te sturen naar rosa.goossens@overmorgen.nl. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar!

“Het eindeloos uitdokteren van strategieën voordat je daadwerkelijk echt iets gaat doen, werkt verlammend. Het is voornamelijk heel leuk om gewoon te doen en te leren. Dan hoef je als gemeente niet al in een vergevorderde fase te zitten om iets aan deze sessie te hebben.”  – Melle de Jong, programmaleider aardgasvrije wijken, de BUCH gemeenten over de ontwerpsessies

Categorieën: