Datum: 30 november 2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

Bewoners vragen hun woning te verduurzamen is en blijft een complexe opgave. Vaak zijn strategieën – al dan niet onbewust – gericht op participatie en draagvlak creëren bij koplopers. Maar de TU Delft stelt op basis van recent onderzoek dat aandacht besteden aan koplopers en achterblijvers – samen ca 25% – niet zoveel zin heeft. Men is óf al volledig overtuigd (en handelt hier ook al naar), óf is fervent klimaatontkenner (en reageert niet op goed bedoelde handreikingen). Resteert de grote groep – 75% dus – middenmoters. De ‘stille middengroep’. Een groep die enerzijds al best gemotiveerd is te verduurzamen, maar anderzijds ook vaak andere zaken qua prioriteit voor laat gaan.

De bewonersavond of de inloopavond is een participatievorm die sterk is afgestemd op een bepaalde groep burgers. Namelijk mensen met veel tijd, burgers met grote belangen, mensen die het leuk vinden om te participeren, graag spreken in het openbaar en burgers die hun weg weten te vinden bij de overheid.

Maar wie is die stille middengroep nu eigenlijk? En vooral: hoe betrek je hen bij het complexe vraagstuk? Hoe ziet participatie en communicatie er bij deze doelgroep uit? In deze ontwerpsessie maak je kennis met het fenomeen middenmoter, aan de hand van meerdere persona’s. En ga je zelf aan de slag met het bedenken van een participatiestrategie voor deze grote doelgroep.

De ontwerpsessie is vooral bedoeld voor projectleiders (bijv. wijkaanpak) en medewerkers communicatie. Ken je collega’s voor wie deze sessie ook interessant is? Stuur deze uitnodiging gerust door.

Klik hier om je aan te melden.

Categorieën: