Datum: 27 oktober 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda

Op 27 oktober organiseert het SpDE in samenwerking met het MRA Warmte Koude Programma een kennissessie over de onderwerpen Warmtewet en Warmtenet. Warmte is een hot topic op het moment. Gemeenten zijn druk met het opstellen van een Transitievisie warmte, op regio niveau wordt gewerkt aan de aanscherping van de concept-RES’en waaronder de Regionale Structuur Warmte en in sommige gemeenten wordt al aan de slag gegaan met wijkuitvoeringsplannen.

De Wet collectieve warmtevoorziening gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in werking en een aantal onderdelen daarvan blijft onderwerp van discussie. Wat weten we nu al over deze aangepaste Warmtewet? En hoe kun je nu inspelen op de veranderingen die in 2022 doorgevoerd gaan worden? Wat betekent dat voor de rol van gemeenten? Juridisch specialist Marjolein Dieperink van AKD neemt u aan de hand. Petrus Postma van het Warmte Koude programma deelt ervaringen van wat er speelt in de MRA-regio op het gebied van warmte en we behandelen een actuele casus waarmee duidelijk wordt wat gemeenten nu al kunnen doen om stappen te zetten bij de ontwikkeling van een collectieve warmtevoorziening.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Categorieën: