Datum: 6 november 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Het Huis Utrecht, (Boorstraat 107)

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met RVO en TKI Urban Energy een inspiratiemiddag over marktrijpe innovaties die toegepast kunnen worden in aardgasvrije wijken. De middag is bedoeld voor mensen die bij of namens gemeenten bezig zijn met een wijk van het aardgas brengen, bijvoorbeeld via Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Wijken die van het aardgas af willen maken een afweging tussen verschillende technische alternatieven. Welke technische innovaties kunnen u helpen met uw plannen?

Na de plenaire aftrap is er tijd voor deelsessies. U kiest er twee uit de volgende vijf:

  • All-electric innovaties in rijwoningen
  • All-electric innovaties in hoogbouw
  • Innovaties op het gebied van warmtenetten en kleinschalige collectieve warmte
  • Ontwikkelingen rond alternatief gas
  • Nieuwe digitale beslistools, participatie en betere besluitvorming

Klik hier om je aan te melden.

Categorieën: