Datum: 25 januari 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online

Beste gemeenten,

Graag geven we jullie tijdens een digitale lunchsessie een update over de ontwikkelingen in de regio op het gebied van warmte. De afgelopen jaren heeft het MRA Warmte Koude programma in Noord-Holland Zuid de dialoog georganiseerd tussen publieke en private partners en kennis opgebouwd en gedeeld over het realiseren van warmtenetten. Dit programma houdt in de huidige vorm op te bestaan. De werkzaamheden van dit programma worden deels ondergebracht bij het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) van de provincie Noord-Holland en deels onder de RES Noord-Holland Zuid.

Ook hebben alle gemeenten inmiddels een Transitievisie Warmte opgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visies. Het accent van de uitvoering zal binnen de gemeente liggen, maar soms is sprake van een regionale bron of infrastructuur en dan is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Provincie Noord-Holland verkent nieuwe instrumenten voor het ondersteunen van deze warmteregio’s (1), bijvoorbeeld door het aanstellen van experts of warmteregisseurs. Op 25 januari van 12:00-13:00 gaan wij graag met jullie in gesprek over de vraag hoe de regionale samenwerking het beste kan worden vormgegeven.

Klik hier om je aan te melden.

Categorieën: