Datum: 27 mei 2020
Tijd: 00:00 - 00:00

Ook in een klimaatneutrale wereld is er plek voor gas. Dan gaat het vooral over waterstof en groen gas. Over de rol van deze gasvormige energiedragers organiseert het Klimaatplatform de bijeenkomst ‘Groene toekomst voor gas’. Deze is op woensdagochtend 27 mei van 10.00 tot 12.00 uur.

Onlangs stuurde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat drie brieven over dit onderwerp naar de Tweede Kamer. In de eerste brief schetst hij de rol van gasvormige energiedragers. De tweede gaat over de kabinetsvisie op waterstof. De derde brief is de routekaart groen gas.

Deze drie brieven staan centraal op de bijeenkomst.
Als deelnemer krijgt u:

  • informatie over de inhoud van de drie brieven;
  • ruimte voor verdiepende vragen;
  • de mogelijkheid uw aanpak te etaleren hoe deze gassen kunnen groeien;
  • inspirerende voorbeelden van ontwikkelingen bij waterstof en groen gas.

De opstellers van de drie brieven geven een korte toelichting op de inhoud en de visie erachter. Een aantal deskundigen op het gebied van waterstof en groen gas reflecteren op deze inbreng. Enkele ondernemers geven inspirerende voorbeelden uit hun praktijk.

Dit vormt de opmaat voor stevige interactie met de (digitale) zaal. De inbreng helpt het ministerie verder beleid te maken om deze twee gasvormige energiedragers een grotere rol in het nieuwe energiesysteem te geven. Ook geeft het ondernemers handvatten hun eigen rol in dit onderdeel van de energietransitie transitie vorm te geven.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Categorieën: