Datum: 30 oktober 2019
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem

Op 30 oktober organiseren de provincie Noord-Holland, het Servicepunt Duurzame Energie, het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) een bijeenkomst naar aanleiding van de leidraad transitievisie warmte en de tweede uitvraag voor proeftuinen aardgasvrije wijken. De bijeenkomst is gericht op die mensen die binnen jullie gemeenten betrokken zijn bij het de transitie naar aardgasvrije wijken.
 
Tijdens de bijeenkomst zal het ECW de leidraad en doorrekeningen van het PBL toelichten die eind september beschikbaar komen. Wij zullen ervaringen delen vanuit de eerste ronde proeftuinenuitvraag. Ook zullen we aan de hand van de evaluatie van de eerste ronde alvast uitkijken naar de opzet en criteria voor de tweede uitvraag.

Daarnaast zullen we stilstaan bij de subsidie van de Provincie om te komen tot wijkuitvoeringsplannen. En is er gelegenheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Hier vind je ook de laatste informatie over de (verschoven) tijdlijnen voor aanvragen van een proeftuinsubsidie.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober van 9 tot 17 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem (zaal: Johan Remkeszaal). De dag zal worden begeleid door Maarten van Poelgeest. Klik hier om je aan te melden. 

Categorieën: