Datum: 14 oktober 2021
Tijd: 00:00 - 00:00

Energiearmoede staat volop in de belangstelling. Op dit moment is hier bij 7% van de Nederlandse huishoudens sprake van. Door de stijgende energiekosten, o.a. door de almaar verder stijgende energiebelasting op gas, is de kans groot dat dit door de energietransitie alleen maar verder gaat toenemen. Vrijwel alle gemeenten erkennen dit gevaar en willen er alles aan doen om dit te voorkomen. Recent onderzoek door TU Delft (‘Klimaatraadpleging’) laat zien dat deze zorg ook bij het merendeel van de bevolking leeft.

In MRA verband is de afgelopen maanden een verkenning gedaan naar wat gemeenten zelf én in regionaal verband concreet kunnen doen. Na deze verkenningsfase ligt er nu de bestuurlijke opdracht om met elkaar een plan van aanpak voor te bereiden voor dit thema en daarmee een brug te bouwen tussen het ruimtelijke en sociale domein.

Op 14 oktober (10:00 – 12:00) lichten we de eerste versie van deze ‘menukaart’ toe en bespreken we de mogelijkheden om deel te nemen aan het op te zetten programma.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Categorieën: