Startdatum: 1 oktober 2019
Einddatum: 15 oktober 2019
Tijd: 00:00 - 00:00

De bredere energietransitie gaat niet alleen over een technische opgave, maar ook om een sociaal proces waarbij gemeenten vooraf goed moeten bedenken hoe ze met bewoners en wijken in gesprek gaan. In de tweede werksessie ‘participatie en communicatie’ zoomen we in op het proces van het opstellen van een wijkuitvoeringsplan (WUP) nadat een transitievisie warmte (TVW) is vastgesteld. Hierbij laten we ons inspireren door elementen uit de gedragspsychologie en hoe deze te vertalen naar te hanteren principes voor burgerparticipatie. We verkennen hoe we de verschillende stakeholders betrekken in het proces van het opstellen van een wijkuitvoeringsplan.

Deze sessies worden georganiseerd door het Servicepunt.

Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b, Beverwijk: 1 oktober (13:30 – 16:30)
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, Hoorn: 10 oktober, (14:00 – 17:00)
Regiokantoor Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum: 15 oktober, (09:00 – 12:00)

Aanmelden kan door een outlook uitnodiging te accepteren of een e-mail te sturen naar l.askari@aef.nl. 

Categorieën: