Op 12 februari 2018 hebben Provinciale Staten het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland vastgesteld. Met dit programma stelt de provincie ruim 10 miljoen euro beschikbaar om woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Hierbij ligt het accent op het verbeteren van het verduurzamingsadvies aan woningeigenaren en het verlagen van de drempel om verduurzamingsmaatregelen te laten uitvoeren. Voor dit doel zijn diverse provinciale regelingen opgesteld die hieronder door  Pim van Herk worden toegelicht. Daarnaast geven we jullie met videopitches en nieuwsitems inspiratie over hoe de subsidieregeling ‘regionaal energiebesparingsprogramma’ kan worden ingevuld.