Notitie Duurzame warmte

Een nieuwe notitie van het servicepunt staat nu online: Duurzame warmte – De techniek van de warmtetransitie. De notitie richt zich vooral op de technische kant van de warmtetransitie. Wat zijn de verschillende mogelijkheden en welke stappen moeten er gezet worden om ze mogelijk te maken? Ook de technieken die Lees verder…

Notitie aardgasvrije nieuwbouw

Het servicepunt heeft een nieuwe versie van de notitie Aardgasvrije Nieuwbouw gepubliceerd. Een rode draad in deze update is de nieuwe wetgeving die op stapel staat en die gemeenten een betere mogelijkheid gaat geven aardgasvrije (nieuwbouw-)gebieden aan te wijzen. De nieuwe wetgeving vraagt van gemeenten een regierol. Het borgen van Lees verder…

Duurzaam Gebouwd Congres

Op 1 februari is het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Hoe ga je als provincie versneld naar een aardgasloze voorraad en een duurzame energietransitie? Deze vraag staat centraal bij de negende editie van dit congres. Over de weg naar energieneutrale en aardgasloze woningen is een Whitepaper #vangaslos Lees verder…

Duurzaam Bouwen Awards

Woont of u in of werkt u voor de duurzaamste gemeente of woningcorporatie van Nederland? Of kent u het duurzaamste bouwproject van Nederland? Pak dan nu uw kans en schrijf deze gemeente, woningcorporatie of project in voor de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards! De Duurzaam Bouwen Awards kent drie categorieën en een publieksprijs: Lees verder…

De burger centraal

Een fraai en uitvoerig rapport over de communicatie rond de aardgastransitie is door Waai Innovation Partners opgesteld in opdracht van VanGasLos: #VanGasLos – De beleving van de burger centraal tijdens de aardgastransitie. Het rapport gaat niet alleen in op het waarom van de transitie, maar vooral op alle bedenkingen, bezwaren en motiveringen Lees verder…

Atelier IJmond – Zuid-Kennemerland

Tijdens het atelier aardgasvrij IJmond – Zuid-Kennemerland hebben wethouders en ambtenaren de eerste stap gezet naar een aardgasvrije regio. Aan het eind van de bijeenkomst is er een eerste opzet van de regionale energiestrategie. Deze wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland. Samen met Jos van Kessel van de Omgevingsdienst Lees verder…