Van het gas af

Ambtenaren ‘wonen’ en ‘duurzaamheid’ uit zeven gemeenten uit Noord-Holland kwamen op 25 september bijeen voor de ontwerpsessie: ‘Van het gas af’. De ontwerpsessies zijn een initiatief van het Servicepunt Duurzame Energie en hebben als doel het aanreiken van nieuwe inzichten en handvatten waarmee gemeenten de transitie naar een gasloze bebouwde Lees verder…

Nieuwe stappen naar aardgasvrij

In de vorige nieuwsbrief heeft het Servicepunt Duurzame Energie een introductie gegeven in de mogelijkheden en urgentie van aardgasvrije nieuwbouw. Ook hebben we aangegeven dat we de regio’s in Noord-Holland gaan ondersteunen om aardgasvrije nieuwbouw te realiseren. In de afgelopen periode heeft het Servicepunt de daad bij het woord gevoegd. Lees verder…

Woningcorporaties aan de slag

Samen met woningcorporaties in Noord-Holland gaat het Servicepunt Duurzame Energie aan de slag met het opstellen van een breed gedeelde onderbouwde visie en strategie om de realisatie van een aardgasvrije woningvoorraad te versnellen. Samenwerking tussen corporaties, gemeenten en netbeheerders is daarbij essentieel. Maar samenwerken is alleen effectief wanneer alle partijen Lees verder…

Troonrede 2017

Een hoge verwachting van de troonrede 2017, hadden we niet. Het betreft immers een troonrede van een demissionair kabinet, dus echt nieuws was onwaarschijnlijk. Toch hebben we even gekeken of de grote opgave op klimaatgebied nog aan de orde zijn gekomen. De rede begon met een duidelijk statement van solidariteit Lees verder…

Maak kennis met het nieuwe team

Vanaf 1 januari 2017 wordt het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland bemand door Over Morgen en Andersson Elffers Felix (AEF). Het Servicepunt helpt de provincie verder in haar doelstelling naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Het team ziet het servicepunt als een doelgerichte organisatie die zich actief verbindt aan het Lees verder…