In gesprek met Marco Berkhout over de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid

De regio Noord-Holland Zuid (NHZ) strekt zich uit van IJmuiden tot Hilversum en van de Beemster tot aan Haarlemmermeer en is één van de meest diverse regio’s van Nederland. Van beschermde natuurgebieden, luchthavens, zeehavens en het financiële centrum van Nederland tot aan de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters Lees meer…

Addendum op het jaarplan 2019

De energietransitie is vrijwel dagelijks aan veranderingen onderhevig. Zijn het niet de politieke besognes dan zijn het wel de technische ontwikkelingen of de maatschappelijke discussies die aanpassing en bijstelling vragen van de gekozen strategie en uitvoering. Dat geldt voor zowel jou als betrokken gemeenteambtenaar als voor ons als servicepunt. Recente Lees meer…