Deze zon-op-dak atlas geeft op hoofdlijnen inzicht in de potentie en benutting van Noordhollandse grote daken voor de opwek van zonne-energie. Grote daken zijn gedefinieerd als daken met een oppervlak groter dan 1.000m2. De belangrijkste bronnen voor deze analyse vormen de panden (daken) uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de projectenlijst ‘SDE (+) Projecten in beheer’ van RVO.

Bij het gebruik van deze applicatie en de data die hieruit gedestilleerd wordt is het aantal gerealiseerde en geplande zonne-energie projecten in aantal groter/omvangrijker is dan wat getoond wordt op de Atlas Zon, doordat:

  • Ca. 1/3 van de projecten uit het SDE-overzicht zodanig geanonimiseerd is, dat het niet mogelijk is de projecten te relateren aan exacte locaties (daken).
  • Het SDE-projectenoverzicht is de enige landelijk beschikbare bron van grote zonne-energieprojecten. Hierdoor ontbreekt inzicht in projecten die bijvoorbeeld met de postcoderoosregeling zijn gerealiseerd.