Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Kennemer energieBegin juli 2016 heeft wethouder Cora-Yfke Sikkema de maatschappelijke onderneming Kennemer Energie gelanceerd. Doel van de onderneming is het aantal collectieve zonnestroomdaken in Haarlem en omgeving sterk uit te uitbreiden.

 

De ruimtelijke spelregels voor zonne-opstellingen in landelijk gebied zijn vastgesteld. 27 juni 2016 hebben Provinciale Staten besloten tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), waarmee zonne-opstellingen in landelijk gebied mogelijk worden gemaakt. Op 12 juli hebben Gedeputeerde Staten de bijbehorende spelregels vastgesteld in de `Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie’. De gewijzigde PRV en Uitvoeringsregeling zijn per 20 juli 2016 in werking getreden.


De najaarsronde van de SDE+ 2016 wordt op 27 september opengesteld en loopt tot en met 27 oktober 2016.

VerlichtingDe Natuur en Milieufederatie Noord-Holland lanceert namens de Provincie Noord-Holland de Ster van de Nachtprijs 2016 voor Noord-Hollandse bedrijven, organisaties en overheden.

Ook een bijdrage leveren aan energiebesparen en het terugdringen van lichthinder? Op meer plekken genieten van de nachtelijke duisternis en de sterrenhemel?

Dien nog voor 15 september 2016 een plan in voor maatschappelijk verantwoorde buitenverlichting in Noord-Holland!


Heiloo Energie en de gemeente Heiloo hebben een overeenkomst getekend over het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Coöperatie Cohesie, een initiatiefgroep van Heiloo Energie, verzorgt de plaatsing.