Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

2016 was een jaar van transitie. De belangrijkste gebeurtenis in 2016 was de lancering van de beleidsagenda Energietransitie op ons congres in juni van dit jaar. Een volle zaal in de Lichtfabriek in Haarlem hoorde van gedeputeerde Jack van der Hoek de richting die de provincie inslaat. In de zaal zat een gemêleerd gezelschap van bestuurders, ambtenaren, bedrijfsleven, woningcorporaties en overige stakeholders. In werksessies dacht iedereen mee over actuele thema’s zoals gasloze wijken, het creëren van draagvlak bij burgers en bedrijven, de financierbaarheid van de energietransitie voor alle doelgroepen en energieneutraal renoveren. 


In november heeft iedereen zijn of haar stem uit kunnen brengen voor de verkiezing van het project van het jaar 2016. Tijd voor de prijsuitreiking. Tijdens de vergadering van het Ecoplatform begin december, een platform waar woningcorporaties uit de regio bij elkaar komen om ervaringen en kennis uit te wisselen, werd de prijs uitgereikt. Het filmpje dat is gemaakt over dit project is hier te bekijken. 


Het is 30 november. Wellicht een spannende dag voor de drie genomineerden voor de verkiezing voor het project van het jaar. Een maand lang is er tijd geweest om uw stem uit te brengen. Met twee derde van de stemmen is de verkiezing gewonnen door: 


Op 16 november kwamen mensen die hun huis hebben gerenoveerd, mensen die dit van plan zijn te doen en andere geïnteresseerden samen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem om te leren van de ervaringen van huiseigenaren die hun eigen woning hadden aangepakt.


Negen partijen, waaronder de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland, ondertekenen op woensdag 16 november een intentieverklaring om in Heerhugowaard een slim energienet aan te leggen. Bedrijven en organisaties die straks zijn aangesloten op dit net kunnen gebruik maken van elkaars restwarmte voor het verwarmen en koelen van hun huisvesting. Dat is duurzaam en kostenbesparend.