Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

2016 was een jaar van transitie. De belangrijkste gebeurtenis in 2016 was de lancering van de beleidsagenda Energietransitie op ons congres in juni van dit jaar. Een volle zaal in de Lichtfabriek in Haarlem hoorde van gedeputeerde Jack van der Hoek de richting die de provincie inslaat. In de zaal zat een gemêleerd gezelschap van bestuurders, ambtenaren, bedrijfsleven, woningcorporaties en overige stakeholders. In werksessies dacht iedereen mee over actuele thema’s zoals gasloze wijken, het creëren van draagvlak bij burgers en bedrijven, de financierbaarheid van de energietransitie voor alle doelgroepen en energieneutraal renoveren. 


In november heeft iedereen zijn of haar stem uit kunnen brengen voor de verkiezing van het project van het jaar 2016. Tijd voor de prijsuitreiking. Tijdens de vergadering van het Ecoplatform begin december, een platform waar woningcorporaties uit de regio bij elkaar komen om ervaringen en kennis uit te wisselen, werd de prijs uitgereikt. Het filmpje dat is gemaakt over dit project is hier te bekijken. 


Vanaf 1 januari 2017 wordt het Servicepunt Duurzame Energie bemand door Over Morgen en Andersson Eiffers Felix (AEF). Met Maarten van Poelgeest als boegbeeld en projectleider en Peter-Paul Smoor en Ingrid Giebels als ervaren adviseurs, willen wij samen met gemeenten toewerken naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Wij zien het servicepunt als een doelgerichte organisatie die zich actief verbindt aan het onderwerp. We zullen daarom niet alleen bestaande initiatieven faciliteren, kennis slim delen en vragen uit de regio’s beantwoorden, maar ons juist ook richten op het aanjagen en initiëren van projecten en het opzetten van een lerend netwerk.


De provincie Noord-Holland onderzoekt in 2017 hoe gemeenten minder aardgas kunnen gebruiken om gebouwen te verwarmen. Op dit moment wordt 95 procent van de gebouwen verwarmd met aardgas. Dit past niet binnen de nationale ambitie om in 2050 volledig duurzaam te zijn. 


Op 23 mei 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de Beleidsagenda energietransitie vastgesteld. Met deze agenda levert de provincie een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het Rijk. De ambitie van de provinciale agenda is om toe te werken naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De provincie Noord-Holland wil de komende jaren, samen met de Noord-Hollandse gemeenten, corporaties, bedrijven en burgers de energietransitie versnellen. Dit doet het in regionaal verband, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande bestuurlijke regionale structuur van de Regionale Actie Programma’s Wonen.