Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Op 7 december 2016 heeft minister Kamp de ‘Energieagenda – Naar een CO2 arme-energievoorziening’ gepresenteerd. In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023.

De Energieagenda beschrijft het einddoel in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen.


Het is 30 november. Wellicht een spannende dag voor de drie genomineerden voor de verkiezing voor het project van het jaar. Een maand lang is er tijd geweest om uw stem uit te brengen. Met twee derde van de stemmen is de verkiezing gewonnen door: 


Wie in Amsterdam zonnepanelen wil installeren, hoeft vanaf 2017 geen leges meer te betalen. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho wil zonne-energieprojecten in de hoofdstad een extra stimulans geven.


Woningcorporatie Intermaris heeft met isolatie en panelen bijna 300 woningen in het Venenlaankwartier in Hoorn energiezuiniger gemaakt.


In november staan in tv-programma #ONSNOORDHOLLAND, samenwerking tussen provincie Noord-Holland en RTV Noord-Holland, duurzaamheid en milieu centraal.

Van cacaodoppen vloeren maken, een échte donkere nacht beleven en windmolens in IJmuiden: #ONSNOORDHOLLAND bekijkt het allemaal.